Μετά από ένα μεγάλο διάστημα αποχής από την αθλητική δραστηριότητα, η επιστροφή μας στις προπονήσεις πρέπει να γίνει με ιδιαίτερη προσοχή, τόσο για την ομαλή προσαρμογή του οργανισμού μας στην άθληση όσο και για την προστασία τη δική μας αλλά και του κοινωνικού συνόλου από τη διασπορά του covid-19.

     Οι προπονήσεις ξεκινάνε με  περιορισμούς στον αριθμό των αθλητών/τμ, αλλά και με ιδιαίτερες οδηγίες για τη συμπεριφορά προπονητών και αθλητών.

     Οι αθλητές πρέπει να προσκομίσουν 1) ιατρική βεβαίωση (υπογεγραμμένη από γιατρό) και 2) Δελτίο καταγραφής (ερωτηματολόγιο συμπληρωμένο από τους ίδιους ή τους γονείς τους ) προκειμένου να συμμετέχουν στις προπονήσεις. Το έντυπο 3 (φύλλο ιατρικού ιστορικού) συμπληρώνεται και παραμένει στο αρχείο του γιατρού που υπέγραψε την ιατρική βεβαίωση.4 Κάρτα υγείας υπογεγραμμένη από καρδιολόγο.

 

 

Καλέστε μας στα:

           22510 34557 και 6978 521 411

Επισκεφτείτε μας στο: sports club

                              Παγανή Μυτιλήνης (όπισθεν Εισαντέξ)

© 2023 by SPORTS CLUB