ημερ. γέν :                 29/09/2005

ύψος :                             178 (cm)

προηγ. ομάδες:             -

θέση :                      forward

ΝΙΚΟΣ
ΠΑΤΣΕΛΗΣ