ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

Στο πρώτο πεδίο ''ονοματεπώνυμο'' συμπληρώνετε το ονοματεπώνυμο του παιδιού.

Στο δεύτερο πεδίο ''Email'' συμπληρώνετε το email του κηδεμόνα.

Στο τρίτο πεδίο συμπληρώνετε τις ώρες εκείνες που το παιδί λόγω άλλων δραστηριοτήτων ή κωλυμάτων δεν μπορεί να συμμετάσχει στις προπονήσεις. Για παράδειγμα '' ο Νίκος δεν μπορεί να συμμετέχει Δεύτερα 3-5, Τετάρτη 6-8 και Σάββατο πριν τις 11 το πρωί. ''

Στο τέταρτο πεδίο συμπληρώνετε οποιαδήποτε άλλη παρατήρηση - αίτημα έχετε. Για παράδειγμα '' παρακαλούμε ο Νίκος να τοποθετηθεί σε τμήμα με περισσότερες προπονήσεις στο ανοιχτό γήπεδο''

- Τα αδέρφια συμπληρώνουν ξεχωριστές αιτήσεις.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Admission fee for this course is $10

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ

- ΠΡΟΣΟΧΗ. Υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των αθλητών. Συμπληρώστε την αίτηση μόνο στην περίπτωση που θα συμμετέχετε σίγουρα, ή ενημερώστε μας άμεσα στην περίπτωση που αλλάξετε γνώμη

Μην κρατάτε μια θέση κάποιου άλλου παιδιού που ενδεχομένως να μείνει εκτός προπονήσεων.